הכנת תוכנית עסקית הינה חלק מהשירותים שתקבלו אצל היועץ העסקי שלכם. תכנית עסקית נועדה לבחון את הרעיון העסקי, לבצע הערכה של ההכנסות וההוצאות, להראות את דוח רווח והפסד/מאזן הצפוי לשנים הקרובות ולבחון האם העסק יצליח לעמוד בהחזרי ההלוואות מחד ולהיות כלכלי ומשתלם לבעל העסק מאידך. מכיוון שהשנה הראשונה היא לרוב השנה שכוללת את ההוצאה הרבה ביותר (סחורה, שיפוץ, בעלי מקצועי וכדומה) הרי שהתכנית העסקית מעריכה את מצב העסק גם בשנים שלאחר מכן , זאת על מנת לבדוק האם העסק צפוי להראות תוצאות חיוביות בעתיד.

הכנת תוכנית עסקית לעסקים קיימים 

תכנית עסקית היא בגדר חובה לכל עסק חדש שנפתח על מנת לקבל תמונה ברורה וזווית ראיה מקצועית ומציאותית על הרעיון העסקי. תכנית עסקית היא תכנית שניתן וכדאי להכין גם עבור עסק קיים המעוניין להתרחב, להתייעל או לקבל הלוואה מהבנק. לעסק קיים כבר יש היסטוריה כלכלית אותה ניתן לבחון וממנה ניתן להסיק מסקנות ברורות יותר לגבי ההמשך. הליך הייעוץ העסקי יבחן אספקטים כמו :

  • מצב ההכנסות הנוכחי לעומת צפי ההכנסות ומציאת הסברים לפער
  • בחינת מגמת גידול/קיטון בהכנסות והסיבות לכך
  • ייעול העסק על ידי צמצום הוצאות לא נחוצות (כמו תשלום גבוה על ניכיון צ'קים, שכירות גבוהה, עודף עובדים וכדומה)
  • תמחור מחדש של השירותים בהתאם לתנאי השוק המשתנים
  • בחינת תנאי ההלוואה הקיימים וניסיון להשיג תנאי הלוואה טובים יותר דרך הקרנות השונות
  • השגת מימון לצורך הרחבת ופיתוח העסק
  • ועוד

אריה כהן – הכנת תוכנית עסקית להצלחה

תהליך הליווי והייעוץ העסקי של אריה כהן יכין אתכם לקראת כל הקשיים הצפויים בעסק. על ידי הצבת מראה מול הלקוח ועל ידי בחינה מעמיקה ומציאותית של כל ההוצאות וההכנסות הצפויות ניתן להגיע למסקנות ולבנות דרך פעולה חכמה הנוגעת גם לתכנית השיווק והפרסום של העסק.

השימוש בשיטת השפע אשר פותחה על ידי אריה כהן מבטיח להעלות משמעותית את סיכויי ההצלחה שלכם. על ידי שימוש בכלים עסקיים חזקים אותם תלמדו ניתן להגיע לגידול מתמיד במכירות ולהגשמת כל יעדי העסק.

הכנת תוכנית עסקית