התכנית הפיננסית היא חלק בלתי נפרד מהתכנית העסקית. במסגרת התכנית אני קובעים את סוגי המימון הנדרשים לביצועה..

אני משתדל להגיע אל מקורות המימון המתאימים במדויק לצרכים של העסק, וגם אלה הזולים ביותר מבחינתו. לעתים קרובות אנו נעזרים בקרנות האשראי בערבות המדינה המאפשרות קבלת הלוואות כמעט ללא בטחונות. מרבית הבנקים החלו לאחרונה "לחזר" אחרי עסקים קטנים ובינוניים ואפשר לקבל גם ישירות הצעות מימון סבירות.

תעשיות הזנק אינן יכולות לקבל מימון בנקאי בשלב המחקר והפיתוח. למטרה זו יש מקורות מימון אחרים. גם אליהם אנו מגיעים, במקרה הצורך.

ולבסוף – אם המיזם שלכם חייב להישען על שיתוף פעולה עם משקיע – נסייע בחיפוש הגורם המתאים, והתכנית העסקית אמורה לשכנע אותו בכדאיות ההשקעה.

אני לא שולח אותך להתמודד לבד מול הגופים הגדולים-אלא מלווה אותך צעד צעד ואף מגיע איתך לסניף הבנק לצורך סגירה מהירה ומיטבית של ההלוואה.