ליבת התהליך של פיתוח עסקי או אף הקמה של עסק חדש – היא תכנית עסקית ברורה וישימה לביצוע. שלושה מרכיבים עיקריים חייבים להיכלל בכל תכנית: השקעות, הכנסות והוצאות.

בעסק קיים השואף להתרחבות והתייעלות, קל לנו יותר להגיע אל אומדנים סבירים של שלושת המרכיבים הללו. הרי יש כבר ניסיון כלשהו, יש תשתית של ייצור או אספקת שרות, ידועים מחירי תשומות, יש תמחירים. כל מה שנותר הוא לבנות תרחיש נכון של התפתחות ולפיו – את צרכי ההשקעות, ההכנסות והרווחים.

גם בתכנית של עסק חדש אנחנו לא מתחילים מאפס. קיימים מאגרי מידע. יש מנועי חיפוש באינטרנט. ויש גם ניסיון שלי בעסקים דומים שבניתי והדרכתי במשך השנים.

כאשר קיימים ברשותנו האומדנים הבסיסיים ואבני הדרך לפיתוח, מתחילים במקצה השיפורים והפרוט של התכנית: בודקים יותר לעומק את קהלי המטרה ותכניות השיווק, מבצעים מבחני רגישות לאומדני התכנית ומנסים להעריך את היקפי המכירות הדרושים בנקודת האיזון, ולעתים מחשבים את שווי העסק, בעיקר כאשר יש כוונה לגייס שותף כמשקיע.

נראה לכם מסובך? השד אינו נורא כל כך. הכול כתוב בשפה פשוטה ובתמציתיות. בפגישות עמי תקבלו הסבר מפורט לכל הנתונים והנחות החישובים, ואתם יוצאים לדרך עם מדריך הפעלה מצוין!