הבנקים מבטיחים הלוואה לעסקים קטנים,אך מאד מומלץ להגיע מוכנים לסניף.
תוכנית עסקית מאפשרת ניהול יעיל והגדלת הסכוי להלוואה.